Konsultacje

Spotkanie konsultacyjne ma na celu poznanie trudności i problemów, z którymi boryka się klient oraz wspólne wyznaczenie strategii pracy nad nimi. Umożliwia również wzajemne poznanie klienta oraz terapeuty. Konsultacja w zależności od potrzeb może przybierać formę porady psychologicznej, psychoedukacji – wspierającego spotkania ułatwiającego zrozumienie problemu. Konsultacja bardzo często jest wstępem do dalszego procesu terapeutycznego.
W przypadku zgłaszania trudności dotyczących dziecka, czy nastolatka zawsze jedno lub dwa pierwsze spotkania konsultacyjne odbywają się z rodzicami (lub jednym z nich).

Dodatkowe informacje:

Czas trwania konsultacji: 60 min
Cena: 100 zł

Psychoterapia

Jest cyklem regularnych, zazwyczaj cotygodniowych spotkań osoby zgłaszającej się po pomoc z psychoterapeutą. W zależności od charakteru sygnalizowanych problemów, oraz różnic indywidualnych trwa zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Przeznaczona jest dla osób, które:

 • znalazły się w kryzysie osobistym;
 • cierpią na zaburzenia nastroju;
 • cierpią na zaburzenia nerwicowe i lękowe;
 • doświadczają emocjonalnych trudności;
 • cierpią na dolegliwości psychosomatyczne;
 • chcą zwiększyć swój wgląd w siebie, w zachodzące procesy emocjonalne, psychiczne;
 • mają trudność w samodzielnym radzeniu sobie z problemami;
 • doświadczają poczucia utraty sensu życia;
 • zmagają się z ciągłym stresem.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania sesji terapeutycznej: 60 min
Cena: 100 zł

Terapia dzieci i młodzieży

Jest procesem regularnych indywidualnych spotkań dziecka lub nastolatka z psychologiem,w czasie których podejmowana jest praca nad trudnościami zgłaszanymi przez dziecko oraz rodziców. Główne problemy, których może dotyczyć terapia obejmują:

 • Problemy w radzeniu sobie ze złością lub agresją
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Skrajną nieśmiałość
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia zachowania
 • Niska samoocena
 • Zaburzenia odżywania
 • Lęki i fobie
 • Trudności w przeżywaniu żałoby
 • Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi
 • Problemy w relacjach rówieśniczych
 • Moczenie nocne

Terapia dziecka i nastolatka poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami, w czasie którego psycholog poznaje historię dziecka oraz jego rodziny, zapoznaje się z widzeniem zgłaszanych trudności przez rodziców. Dzięki temu możliwe jest szersze spojrzenie na wymieniane problemy, co ułatwia planowanie strategii pracy oraz dalszych działań terapeutycznych.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania jednej sesji terapeutycznej: 60 min
Cena: 100 zł

Spotkania z rodzicami

Są to spotkania o charakterze psychoedukacyjnym, w czasie których pracuję z rodzicami nad trudnościami, których doświadczają w wychowaniu dziecka. W czasie ich trwania dochodzi do diagnozy zgłaszanych problemów, planowania strategii dalszych oddziaływań, sprawdzania ich efektywności, dalszego modyfikowania ich w sposób zindywidualizowany.
Tego rodzaju spotkania są korzystne w sytuacji:

 • Chęci skonsultowania rozwoju dziecka
 • Zaniepokojenia zachowaniem dziecka, czy nastolatka
 • Zmagania się z trudnościami wychowawczymi
 • Doświadczaniem trudności z radzeniem sobie z pewnymi sytuacjami i reakcjami dziecka np. wybuchami złości, lękami itd.
 • Częstego odczuwania nieprzyjemnych emocji w relacji z dzieckiem

Dodatkowe informacje:

Czas trwania jednego spotkania: 60 min
Cena: 100 zł