Magdalena Gdula

Jestem magistrem psychologii (specjalność kliniczna) oraz pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyłam podczas szkolenia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej). Obecnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w specjalistycznym szkoleniu psychoterapeutycznym prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia i akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. Zajmuje się również pracą z dziećmi i młodzieżą zarówno w obszarze pomocy indywidualnej, jak i prowadzenia warsztatów grupowych obejmujących kształtowanie umiejętności psychospołecznych. Dążąc do ciągłego samorozwoju oraz podnoszenia kompetencji regularnie biorę udział w różnorodnych szkoleniach w zakresie pomocy psychologicznej i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Najważniejsze z nich:

  • Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
  • Podstawy pracy psychoterapeutycznej
  • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych
  • Norma i patologia w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży
  • Praca z dzieckiem z ADHD
  • Diagnoza i praca z dzieckiem z Zespołem FAS
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej sześciolatków
  • Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  • Szkolenie na temat pracy profilaktycznej z młodzieżą w ramach programu „Alko – Profilaktyka”

W pracy terapeutycznej stosuję podejście integracyjne. Korzystając z metod i technik z różnych nurtów w sposób zindywidualizowany podchodzę do klienta oraz zgłaszanych przez niego trudności. Jednocześnie opieram się na Kodeksie Etycznym Psychologa przestrzegając jego zasad. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.