ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Ze względu na fakt coraz częstszego poruszania problematyki ADHD w mediach, literaturze (zarówno fachowej, jak i poradnikowej), prasie oraz charakterystyce trudności, które pojawiają się w tym zaburzeniu, niejednokrotnie jest ono przypisywane dzieciom, które w...