jkl;

PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I EFEKTYWNA PSYCHOTERAPIA

W atmosferze akceptacji, zrozumienia i otwartości pomagam przyjrzeć się doświadczanym trudnościom życiowym, dokonać refleksji z innej perspektywy oraz rozpocząć proces zmiany prowadzącej do osiągnięcia zaplanowanych celów osobistych.

O mnie

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą szkolącym się w czteroletniej szkole psychoterapii integracyjnej. Działam w zgodzie z zasadami kodeksu etycznego psychologa, a swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Oferta

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapię dorosłych oraz terapię dzieci i młodzieży. Zapraszam osoby poszukujące pomocy w związku z doświadczanymi trudnościami i dążące do samorozwoju.

Kontakt

W celu umówienia się na spotkanie
proszę o kontakt mailowy:
magdalenagdula.mg@gmail.com
lub telefoniczny:
697 974 585

Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów,
lecz na nowym spojrzeniu.

Marcel Proust

Ostatnie wpisy z mojego bloga

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Ze względu na fakt coraz częstszego poruszania problematyki ADHD w mediach, literaturze (zarówno fachowej, jak i poradnikowej), prasie oraz charakterystyce trudności, które pojawiają się w tym zaburzeniu, niejednokrotnie jest ono przypisywane dzieciom, które w...